Política de Privacitat

INTRODUCCIÓ

La teva privacitat és important per a nosaltres, així que mitjançant aquest document t’expliquem quines dades recollim dels usuaris, com els utilitzem i per a què, entre d'altres indicacions. Els majors de 14 anys podran registrar-se com a usuaris sense el previ consentiment dels seus pares, tutors o representants legals. En cas de menors de 14 anys o identificats com "incapaços legalment", sempre necessitarem del consentiment patern o del tutor/a o representant legal.

Per a la teva informació, mai demanarem més informació de la que realment necessitarem pels serveis requerits; mai la compartirem amb tercers, excepte per obligació legal o amb la teva autorització prèvia; i mai utilitzarem les teves dades per a una altra finalitat no indicada prèviament.

Com a usuaris, hauràs de llegir atentament aquesta Política de privacitat de manera regular i sempre que introdueixi les teves dades personals, ja que aquest document pot patir modificacions per que el prestador pot modificar qualsevol tipus d'informació que pogués aparèixer al web per complir amb la normativa o actualitzar la política, i sense que hi hagi l'obligació de preavisar o posar en coneixement dels usuaris aquestes obligacions, sent suficient la publicació al lloc web del prestador.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Identitat: ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED (també el prestador)

NIF: G66881509

Adreça postal: C/ Trinitat 12, 08700, Igualada , Barcelona

Correu electrònic: hola@dissenymarked.com

ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED, com a responsable del lloc web, de conformitat amb el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 de 27 d'abril de 2016 (RGPD) relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la resta de normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, i per la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), t’informa que té implementades les mesures de seguretat necessàries, d’índole tècnica i organitzatives, per a garantir i protegir la confidencialitat, integritat i disponibilitat de les dades introduïdes.

MÈTODE D'OBTENCIÓ DE LES DADES I DADES QUE RECAPTEM

Les dades que recollim i la manera com les obtenim és la següent:

1. Mitjançant el formulari de contacte: nom, email, telèfon.

2. Mitjançant el formulari de registre: nom, mail, edat, adreça, telèfon, dades professionals, dades bancàries.

3. Mitjançant el formulari de subscripció a la newsletter: nom, email.

4. Mitjançant el formulari d’inscripció a activitats: telèfon, nom i cognoms, direcció, DNI.

No tractem categories de dades especialment protegides.

FINALITAT DEL TRACTAMENT

Les teves dades personals només s'utilitzaran per a les següents finalitats, prestant el teu consentiment per a cadascuna de les finalitats en l'apartat corresponent de la web:

1. Formulari de contacte: per respondre a les consultes i / o proporcionar informacions requerides per l'Usuari;

2. Formulari de registre: per a la creació d'un compte d'usuari i puguis accedir a les funcionalitats de l’apartat dels socis a la web;

3. Formulari de subscripció a la newsletter: per remetre les comunicacions comercials publicitàries per email, SMS, comunitats socials o qualsevol altre mitjà electrònic o físic, en cas que l'Usuari ho hagi consentit expressament;

4. Formulari d’inscripció a activitats: per respondre i atendre la teva inscripció a l’activitat sol·licitada;

5. Altres finalitats:
   - Realitzar les gestions comercials, administratives, fiscals, comptables que siguin necessàries en virtut de la legislació vigent.
   - Conèixer la teva opinió i millorar els serveis prestats per la web.
   - Realització d'anàlisi de perfils i d'usabilitat del web, a través de les cookies (esmentades en la política de cookies).
   - Xarxes socials: en l'apartat corresponent s'especifica l'ús de les xarxes socials.

Les fotografies que estiguin penjades al web són propietat de ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED, incloent les dels assistents a esdeveniments, en les quals, per a l'obtenció d'aquestes, s'ha obtingut el consentiment previ mitjançant la signatura dels formularis realitzats per aquest efecte. No obstant això, com a titulars de l'exercici dels drets d'aquests, i sempre previ requeriment formal per escrit, poden indicar la negativa a l'ús de la seva imatge.

Pots revocar en qualsevol moment el teu consentiment remetent un escrit amb l'assumpte "Baixa" a hola@dissenymarked.com.

D'acord amb la LSSICE, ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED no realitza pràctiques de SPAM, per tant, no envia correus comercials per e-mail que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'Usuari. En conseqüència, en totes les comunicacions que rebràs del prestador, l'usuari té la possibilitat de cancel·lar el seu consentiment exprés per rebre les nostres comunicacions.

No tractarem les teves dades personals per a cap altra finalitat de les descrites excepte per obligació legal o requeriment judicial.

No seràs objecte de decisions basades en tractaments automatitzats que produeixin efectes sobre les teves dades.

LEGITIMACIÓ DEL TRACTAMENT

La base legal per al tractament de les dades és el teu consentiment atorgat en el moment de donar les teves dades en el formulari corresponent per dur a terme les finalitats, en el moment de marcatge de la casella de verificació.

El no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de privacitat suposa la impossibilitat d'aconseguir les finalitats anteriorment descrites.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que s’et sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció.

TERMINI DE CONSERVACIÓ DE LES DADES

Les teves dades es conservaran mentre duri la relació comercial amb nosaltres o exerceix el seu dret de cancel·lació o oposició, o limitació al tractament. Tanmateix, conservarem les teves dades en els terminis legalment previstos en les disposicions aplicables.

DESTINATARIS DE CESSIONS O TRANSFERÈNCIES

ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED no porta a terme cap cessió o comunicació de dades ni dins ni fora de la UE. El prestador únicament facilitarà informació a les forces i cossos de seguretat sota ordre judicial o per obligació d'una norma legal, sense perjudici de poder bloquejar o cancel·lar el seu compte si pot haver-hi indicis de la comissió d'algun delicte per part de l'usuari. La informació facilitada serà només la que disposi en aquest moment el prestador.

La informació que ens proporcionis a través d'aquest lloc web serà allotjada en els servidors d’ ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED, contractats a l'empresa que presta el servei d’allotjament de la web. El tractament de les dades de l'entitat es troba regulat mitjançant un contracte d'encarregat del tractament entre el prestador i aquesta empresa. En cap cas aquest encarregat del tractament subcontractarà serveis que comportin algun tractament de dades per tercers sense el nostre consentiment previ.

Així mateix, utilitzem determinades eines per prestar serveis necessaris per al desenvolupament de l'activitat, podent emmagatzemar les seves dades. Aquestes eines són les següents:

Google Analytics: per realitzar un anàlisi i mètrica de l'ús que els usuaris fan del web a través de les cookies. La informació que generen i recopilen aquestes cookies sobre l'ús (incloent l'adreça IP) serà directament transmesa i arxivada per Google Inc, situada a Delaware, 1600 Amphitheatre Parkway, Muntain View (Califòrnia), CA 94043 d'Estats Units ("Google") , en els seus servidors d'Estats Units.

Màrqueting per correu electrònic: per al servei de màrqueting per correu electrònic: The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA.

DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Com a usuari-interessat, pots sol·licitar l'exercici dels següents drets davant ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED presentant un escrit a l'adreça postal de l'encapçalament o enviant un correu electrònic a hola@dissenymarked.com, indicant com Assumpte: "PROTECCIÓ DE DADES: DRETS DELS AFECTATS" i adjuntant fotocòpia del seu DNI o qualsevol mitjà anàleg en dret, tal com indica la llei.

Drets
- Dret d'accés: permet a l'interessat conèixer i obtenir informació sobre les seves dades de caràcter personal sotmeses a tractament.
- Dret de rectificació o supressió: permet corregir errors i modificar les dades que resultin ser inexactes o incompletes.
- Dret de cancel·lació: permet que se suprimeixin les dades que siguin inadequades o excessives.
- Dret d'oposició: dret de l'interessat a que no es dugui a terme el tractament de les seves dades de caràcter personal o se cessi en el mateix.
- Limitació del tractament: comporta el marcat de les dades personals conservades, amb la finalitat de limitar el seu futur tractament, per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
- Portabilitat de les dades: facilitació de les dades objecte de tractament a l'interessat, per tal que aquest pugui transmetre a un altre responsable, sense impediments.
- Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades (inclosa l'elaboració de perfils): dret a no ser objecte d'una decisió basada en el tractament automatitzat que produeixi efectes o afecti significativament.

Com a usuari, tens dret a retirar el consentiment donat en qualsevol moment. La retirada del consentiment no afectarà la licitud del tractament efectuat abans de la retirada del consentiment.

També tens dret a presentar una reclamació davant l'autoritat de control si consideres que poden haver-se vist vulnerats els teus drets en relació a la protecció de les seves dades (aepd.es).

INFORMACIÓ ADDICIONAL

MESURES DE SEGURETAT
Les dades que ens facilitis es tractaran de forma confidencial. El prestador ha adoptat totes les mesures tècniques i organitzatives i tots els nivells de protecció necessaris per a garantir la seguretat en el tractament de les dades i evitar la seva alteració, pèrdua, robatori, tractament o accés no autoritzat, d'acord l'estat de la tecnologia i naturalesa de les dades emmagatzemades. Així mateix, es garanteix també que el tractament i registre en fitxers, programes, sistemes o equips, locals i centres compleixen amb els requisits i condicions d'integritat i seguretat establertes en la normativa vigent.

IDIOMA

L'idioma aplicable a aquesta política de privacitat és el català. Per tant, en cas que hi hagués alguna contradicció en alguna de les versions facilitades en altres idiomes, prevaldrà la versió en català.

XARXES SOCIALS

T'informem que ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED pot tenir presència en xarxes socials. El tractament de les dades que es dugui a terme de les persones que es facin seguidores a les xarxes socials (i/o realitzin qualsevol vincle o acció de connexió a través de les xarxes socials) de les pàgines oficials de ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED es regirà per aquest apartat, així com per aquelles condicions d'ús, polítiques de privacitat i normatives d'accés que pertanyin a la xarxa social que procedeixi en cada cas i acceptades prèviament per l'usuari.

ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED tractarem les teves dades amb les finalitats d'administrar correctament la teva presència a la xarxa social, informant de les nostres activitats, productes o serveis, així com per a qualsevol altra finalitat que les normatives de les Xarxes Socials permetin.

Queda prohibida la publicació de continguts:

- Que siguin presumptament il·lícits per la normativa nacional, comunitària o internacional o que realitzin activitats presumptament il·lícites o contravinguin els principis de la bona fe.

- Que atemptin contra els drets fonamentals de les persones, faltin a la cortesia dins la xarxa, molestin o puguin generar opinions negatives dels nostres usuaris o tercers i en general qualsevol contingut que ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED consideri inapropiats.

- I en general que contravinguin els principis de legalitat, honradesa, responsabilitat, protecció de la dignitat humana, protecció de menors, protecció de l'ordre públic, la protecció de la vida privada, la protecció del consumidor i els drets de propietat intel·lectual i industrial.

Així mateix, ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED ens reservem la potestat de retirar, sense previ avís, del lloc web o de la xarxa social corporativa aquells continguts que es consideren inadequats.
En tot cas, si remets informació personal a través de la xarxa social, ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED quedarà exempt de responsabilitat en relació a les mesures de seguretat aplicables a la present plataforma i l’usuari, en cas de voler conèixer-les, has de consultar les corresponents condicions particulars de la xarxa en qüestió.

CANVIS EN LA PRESENT POLÍTICA DE PRIVACITAT

ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED ens reservem el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials.

REVOCABILITAT

El consentiment prestat, tant pel tractament com per a la cessió de les dades dels interessats, és revocable en qualsevol moment comunicant-ho a ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED en els termes que estableix aquesta Política per a l'exercici dels drets. Aquesta revocació en cap cas tindrà caràcter retroactiu.

LEGISLACIÓ

Amb caràcter general les relacions entre ASSOCIACIÓ DISSENY MARKED amb els Usuaris dels seus serveis telemàtics, presents en aquesta web, estan sotmesos a la legislació i jurisdicció espanyola a la qual se sotmeten expressament les parts, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb el seu ús, els Jutjats i Tribunals de Barcelona.