NOTIFICACIONS

Noves ajudes per a artesans i dissenyadors.

Subvencions per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana i ajudes per a la protecció de la propietat intel·lectual.

Disseny Marked
1 Nov
2021
-
7
min llegit
NOTIFICACIONS

Noves ajudes per a artesans i dissenyadors.

-

INSCRIU-TE
->


Si ets artesà o dissenyador, t’expliquem dues línies d’ajudes que et poden interessar. Tant si estàs iniciant un projecte com si estàs creixent, poden servir-te per protegir i prepar-te millor per al futur.


1. Subvencions per al creixement i competitivitat de l’empresa artesana.


La Generalitat de Catalunya ha llançat un programa de subvencions per potenciar el creixement i la competitivitat de les nostres empreses artesanes, donant suport a la seva transformació digital i comercialització, i reforçar-ne l’estructura.

Destinataris

Persones autònomes i empreses que desenvolupin activitats incloses en el Repertori de famílies d'oficis artesans.


Actuacions subvencionables

La subvenció és per a qualsevol actuació que permeti millorar el creixement i la competitivitat de l’empresa artesana, com:


 • Inversions en transformació digital per fomentar la creació de sistemes de venda on-line i la seva logística: creació de la pàgina web i comerç online, alta i gestió dels perfils corporatius a les principals xarxes socials, contractació de serveis externs de community management, consultoria, actuacions de màrqueting digital.
 • Actuacions de comercialització, promoció i difusió (físiques i/o on-line), com fires, exposicions i concursos (nacionals i internacionals), vídeos promocionals, contractació de serveis professionals per a la penetració en nous mercats (agents, representants) i serveis de branding.
 • Actuacions de consolidació de l'estructura, com adquisició o reparació de maquinària, equips de suport i programari per a la millora de la producció, la gestió i el disseny de productes, contractació d'estudis de disseny per a l'elaboració de noves col·leccions de producte, despeses fixes d'estructura (com lloguers i subministres) i adquisició de matèria primera a proveïdors externs.


Quantia

La subvenció cobreix fins el 100% del cost, per a inversions amb un mínim de 1.000€ i un màxim de 2.000€.


Requisits

Els projectes hauran d’estar totalment operatius el 31 de desembre de 2021, i s’han de fer amb empreses especialitzades del sector que puguin acreditar la seva experiència. Els projectes de transformació digital hauran d’estar obligatòriament disponibles en català. En el cas de lloguers o subministres, el sol·licitant n’ha de ser el titular.


Per poder optar a la subvenció, s'han d'obtenir almenys 40 punts amb els criteris de valoració següents, que puntuen fins a un màxim de 100 punts:

 • Tenir el carnet d'artesà o de mestre artesà vigent abans de l'obertura del termini de presentació de sol·licitud de subvencions (50 punts si el carnet és de modalitat professional o de mestre artesà, 25 punts si és de modalitat divulgativa).
 • Tipologia de l'actuació (fins a 40 punts).
 • Projectes de transformació digital: 40 punts.
 • Projectes de promoció, comercialització i difusió: 30 punts.
 • Actuacions de consolidació de l'estructura: 20 punts.
 • En cas de presentació de diferents tipologies d'actuació, es comptarà la mitjana ponderada, amb un màxim de 40 punts.
 • Grau de compliment de les actuacions anteriorment subvencionades pel CCAM (fins a 10 punts). En el cas d'empreses que sol·licitin per primer cop s'atorgaran directament 7,5 punts.


Termini

Fins al 15 de juny.

Més informació →2. Ajudes per a la protecció dels drets de propietat intel·lectual.


El Fons per a Pimes Ideas Power your Business, recolzat per la Comissió Europea i implementat per l’Oficina de Propietat Intel·lectual de la Unió Europea, ha llançat un programa d’ajudes dotat de 20 milions d’euros per a donar suport a les empreses per a la protecció dels seus drets de propietat intel·lectual.


Destinataris

Persones autònomes, petites i mitjanes empreses.


Actuacions subvencionables

 • Registre de marques
 • Protecció de dissenys i models


Termini

Pot sol·licitar-se en tres trams:

 • De l’1 al 31 de maig de 2021
 • De l’1 al 31 de juliol de 2021
 • De l’1 al 30 de setembre de 2021


Només es pot sol·licitar l’ajuda en un tram, però si és denegada, es pot sol·licitar de nou.


Quantia

Fins a un 50 % en les taxes oficials de sol·licitud de marca a Espanya, a la Unió Europea i a Benelux, i fins a un 75% en serveis de pre-diagnòstic de Propietat Industral, amb un màxim de 1.500€ per PIME.


Requisits

Primer s’ha de sol·licitar la subvenció, i una vegada es rebi la resolució favorable, s’obre un termini de 30 dies per fer la sol·licitud de marca, disseny o model. Les sol·licituds es concediran per ordre d’arribada, first-come, first-served.


Més informació →


Si necessites ajuda per presentar aquesta subvenció, comptem amb el suport i la col·laboració de PymeLegal, que et podran ajudar a beneficiar-te de la subvenció, fent un diagnòstic gratuït per definir quins drets de Propietat Intel·lectual et convé sol·licitar.


Parla amb PymeLegal →

EN COL·LABORACIÓ AMB
APAREIXEN EN AQUEST POST
ACTIVITATS
No items found.
PARTNERS
COMPARTIR
APAREIXEN EN AQUEST POST

AGENDA

Estigues al cas de què es fa a la comunitat del disseny i l’artesania. I participa!

No items found.